Produktet e listuara me poshtë janë identifikuar ne tregun e brendshëm nga Inspektorati i Tregut dhe janë konstatuar si produkte të cilat paraqesin rrezik për përdorim. Këto produkte janë larguar nga tregu dhe luten të gjithë konsumatorët që të njejtat të mos i përdorin ose, nëse i hasin në treg, ta njoftojnë Inspektoratin e Tregut në MINT.